چرا نرخ ارز با کاهش رشد نقدینگی نزولی نشد؟

اگر چه بعد از 5 سال نرخ رشد نقدینگی مجددا به محدوده ی میانگین بلند مدت خود نزدیک شده است، اما نرخ ارز غیر رسمی در بازار ارز همچنان روند رو به رشد خود را حفظ کرده و کنترل نشده است.
اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار