روز پنجشنبه متن مصوبه‌ای موسوم به «مولدسازی اموال دولت» در وب‌سایت دولت منتشر شد؛ مصوبه‌ای که واکنش های زیادی داشت.

آخرین اخبار
    فیلم و صوت