صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی خود را برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در بحبوحه تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی در چین و ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین کاهش داد.    

آخرین اخبار
    فیلم و صوت