افت تولید اکثریت محصولات منتخب معدنی

آمار تولید محصولات منتخب معدنی سال جاری تا پایان آذر ماه نشان می‌دهد که بیش از نیمی از محصول منتخب معدنی، با کاهش میزان تولید نسبت به ۹ ماهه نخست سال گذشته مواجه شده‌اند.

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مجموع ۹ ماهه سال جاری ۴۱۱ هزار و ۲۰۰ تن شمش آلومینیوم با ۲۴.۷ درصد افزایش نسبت به ۳۲۹ هزار و ۷۰۰ تن در مجموع ۹ ماهه نخست سال گذشته، تولید شده و در صدر افزایش تولید محصولات منتخب معدنی قرار گرفته است.

پس از شمش آلومینیوم، بیشترین رشد تولید را شیشه جام به خود اختصاص داده که از ۸۴۷ هزار و ۹۰۰ تن تولیدی در ۹ ماهه ۱۳۹۹ به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن  (یک میلیون و ۹ هزار و ۹۰۰ تن) در مجموع ۹ ماهه ۱۴۰۰ رسیده و افزایش بالغ بر ۱۹ درصدی تولید این محصول معدنی را رقم زده است.

تولید ظروف چینی نیز در مدت مذکور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد بیشتر شده و به ۴۵ هزار و ۶۰۰ تن رسیده است. در مجموع ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹، میزان تولید این محصول ۴۱ هزار و ۱۰۰ تن ثبت شده است.

طبق این گزارش، کمترین میزان رشد تولید محصولات منتخب معدنی متعلق به کاتد مس و ظروف شیشه‌ای است که به ترتیب ۶.۵ درصد و ۰.۷ (هفت دهم) درصد رشد تولید داشته‌اند. از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه امسال ۲۲۷ هزار و ۹۰۰ تن کاتد مس و ۵۴۶ هزار و ۲۰۰ تن ظروف شیشه‌ای تولید شده است. میزان تولید این دو محصول معدنی در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۲۱۴ هزار و ۱۰۰ تن برای کاتد مس و  ۵۴۲ هزار و ۳۰۰ تن برای شیشه‌جام ثبت شده است.

اوضاع تولید محصولات معدنی خوب نیست...

در مقابل اما تولید آلومینا در ۹ ماهه امسال کمترین افت تولید را آلومینا معادل ۰.۱ درصد (یک دهم درصد) و بیشترین افت تولید را چینی بهداشتی معادل ۱۶.۴ درصد نسبت به میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند.

از فروردین ماه تا پایان آذر ماه کمترین میزان کاهش تولید در این مقایسه آماری مختص آلومینا است که تنها ۲۰۰ تن کمتر شده و از ۱۷۵ هزار و ۳۰۰ تن به ۱۷۵ هزار و ۱۰۰ تن رسیده است که۰.۱ درصد کاهش تولید را نشان می‌دهد.

در مدت ۹ ماهه امسال ۲۱ میلیون و ۲۷۳ هزار تن فولاد خام تولید شده که نسبت به ۲۱ میلیون و ۷۵۴ هزار تن تولید شده در مدت مشابه سال گذشته ۲.۲  درصد کاهش یافته است.  

محصولات فولادی نیز در ۹ ماهه امسال با افت ۵.۸ درصدی معادل ۱۸ میلیون و ۸۲۴ هزار و ۲۰۰ تن تولید شده است. در مجموع ۹ ماهه سال گذشته ۱۹ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۱۰۰ تن محصولات فولادی تولید شده بود.

پس از محصولات فولادی، سیمان نیز ۹.۱ درصد کاهش تولید را در مدت مذکور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده و از ۵۳ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۰۰ تن به ۴۸ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۹۰۰ تن رسیده است.  

کنسانتره زغالسنگ و چینی بهداشتی نیز بیشترین کاهش تولید را داشته‌اند. در ۹ ماهه ابتدایی امسال به ترتیب یک میلیون و ۸۱ هزار و ۴۰۰ تن کنسانتره زغالسنگ و ۷۳ هزار و ۹۰۰ تن چینی بهداشتی تولید شده که به نسبت یک میلیون و ۲۲۴ هزار و ۳۰۰ تن کنسانتره زغالسنگ و ۸۸ هزار و ۴۰۰ تن چینی بهداشتی تولید شده در مجموع ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۱.۷ درصد و ۱۶.۴ درصد افت تولید داشته‌اند.

انتهای پیام

  •  
  •  


اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار