آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی گفته، آورده متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکن طی ۴ تا ۵ مرحله پرداخت می‌شود و تسهیلات این واحدها تا ۸۰ درصد هزینه ساخت را پوشش می‌دهد. به مجردها نیز به شرط تاهل در زمان واگذاری، مسکن تعلق می‌گیرد، البته این موضوع هنوز در شورای عالی مسکن به تصویب نرسیده و در صورت تحقق، اطلاع‌رسانی می‌شود.