اقتصاد غیررقابتی و فضای نامطلوب مانع تحقق شعار سال است

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فضای نامطلوب کسب و کار و فضای غیررقابتی اقتصاد دو مانع بزرگ مشارکت مردم در بخش واقعی اقتصاد است گفت: تا زمانی که این موانع برطرف نشود مردم امکان حضور ندارند.
اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار